صعود پاییزی به قله پریشان

صبح روز جمعه۲۴ مهرماه  با تعدادی از همنوردان گروه قاجر به ارتفاعات پریشان در جنوب قروه صعود نمودیم.

این اولین صعود پاییزی امسال ما بود که بسیار هم خاطره انگیز شد.

گزارش برنامه…

مسیر پناهگاه

همراه ۱۶ تن از همنوردان ساعت ۶:۳۰ و با دو ماشین وانت به سمت ارتفاعات پریشان حرکت کردیم و پس از عبور از روستاهای میهم سفلی، میهم علیا، ولی آباد و نعمت آباد تا جایی که ماشین ها رفتند، رفتیم البته ماشین ها معمولا تا روستای نعمت آباد که آخرین روستا ست می روند.

در هوایی پاییزی و نسبتا خوب به سمت پناهگاه حرکت نمویم.

پس از نیم ساعت به پناهگاه رسیده و صبحانه را همانجا صرف کردیم.


تعدادی از همنوردان مهمان برای اولین بار به این منطقه آمده بودند.

چهار نفر از بانوان در پناهگاه مانده و مابقی به سمت قله حرکت کردیم.

با تو به شدت باد و همنوردانی که تازه آمده بودند تا گردنه منتهی به قله رفتیم 

پس از گرفتن چند عکس به سمت پناهگاه حرکت کردیم.

گردنه منتهی به قله

همنوردان منتظر در پناهگاه با چایی که با آتش درست کرده بودند، از ما پذیرای کردند که بسیار لذت بخش بود.

بانوان شرکت کننده در برنامه

ساعتی را در محوطه پناهگاه بودیم و پس از جمع آوری کوله ها به محل پارک ماشین ها رفته و به سپری نمودن یک نیم روز بسیار شاد و مفرح به سمت قروه حرکت کردیم. 

چند عکس خانوادگی از این برنامه…

همراه مهدی با دور نمای قله بدر

همراه مهدی، برادرم طیب و همسرشان

همراه خواهرم نسرین