فراخوان برنامه صعود به قلل دنا

به نام خالق کوهها
«یاد و خاطره تمامی جانباختگان کوهستان بخصوص سامان عزیز گرامی باد»
همنوردانی که مایل هستند در برنامه صعود قلل دنا بمناسبت سالگرد زنده یاد سامان نعمتی شرکت فرمایند ضمن آمادگی جسمانی مناسب رعایت موارد ذیل، نیاز حضور در برنامه می باشد.
۱٫ حضور فعال در برنامه های مورخه ۹۴/۴/۱۲ (خط الرأس قله سامان تا پریشان) و مورخه ۹۴/۴/۱۸ (شب مانی قله بدر)
۲٫ تکمیل تجهیزات مورد نیاز برنامه طبق لیست پیشنهادی
۳٫ ثبت نام حداکثر تا مورخه ۹۴/۴/۱۷
۴٫ لیست تجهیزات و برنامه در فروشگاه کوهنوردی سامان موجود میباشد
۵٫ جلسه هماهنگی برنامه ۹۴/۴/۲۲ در محل دفتر هیئت کوهنوردی
روابط عمومی گروه کوه نوردی قاجر قروه