فقدان یک همنورد

متاسفانه با خبر شدم فرود اسکندریان یکی از بستگان ما که ساکن اصفهان و عضو گروه کوه نوردی چکاد می باشند، روز سه شنبه در حین صعود ارتفاعات صفه سقوط و روح پر فتوحشان به اوج صعود می کند .

فقدان ایشان را به خانواده اسکندری و جامعه کوه نوردی تسلیت می گویم.


آخرین صعود فرود اسکندریان چه تلخ رقم خورد.

 عصرگرم و دم کرده سه شنبه ۹۴/۴/۹ بار دیگر کوله پشتی به دوش ،رهسپار شد تا همچون هزاران باری که در دامان پرمهر صفه آرام می شد و ساعتی از هیاهوی شهر و روزمرگی فاصله میگرفت این بار نیزساعتی در دل سنگی کوه خستگی از تن بزداید اما ،این بار صفه مهمان نوازی ننمود و فرود برای همیشه ازصفه فرود آمد تا زین پس فقط یادش همراه همنوردانش باشد و بس وخود ،زیر خروارها خاک سرد بیارامد و خاطرات حضورش در برنامه ها،نقل محفل غمزده دوستانش باشد.

یادش تا ابد جاودان وروح بزرگ و نستوهش قرین رحمت حق.

خانواده محترم اسکندریان  شریک لحظه های غمبارتان هستیم.

گروه کوه نوردی چکاد اصفهان