مسیر معدن به کولاوا(کومالیا)

این پست مربوط بهمن ماه ۱۳۹۲ از آرشیو وبلاگ کومالیا می باشد

در قروه معادن بیشمار سنگ از نوع مرمر، گرانیت، پوماس ، ساختمانی ، چینی ، کریستال ، پوکه ساختمانی، گرانیت و یشم وجود دارد که یکی از صادرات مهم آن نیز می باشد

یک معدن هم در مسیر قله کولاوا(کومالیا) وجود دارد که قسمتهایی از سنگ آن را استخراج کرده اند اما به جهت وجود رگه در آن دیگر مورد استفاده قرار نگرفته و این قسمت ۴ طبقه می باشد و سنگنوردان گاهی آنجا برای تمرین اسپورت سنگنوردی شده است.

دور نمای معدن ۴ طبقه

امروز همراه چند تن از همنوردان در هوایی بسیار مطبوع به آنجا رفتیم 

گزارش تصویری مسیر معدن….


مسیر سراب سبز و طلوع آفتاب

برای رسیدن به معدن از دو مسیر دکل و سراب سبز می توان رفت و ما امروز از مسیر سراب سبز به آنجا

(توضیح آن قبلا در همین وبلاگ داده شده) رفتیم

مسیر سراب سبز به معدن

معدن ۴ طبقه

نمایی از سنگ های معدن 

همراه برادرم فردین و پسرم مشتاق در طبقه دوم معدن

صرف صبحانه در طبقه دوم معدن

همراه برادرم طیب و همسرشان

همراه همنوردان در معدن با دورنمای قله(کولاوا) کومالیا

تصاویری از ارتفاعات قروه صبح امروز… 

دورنمای قله بدر