معرفی غارهای طبیعی و دست کند قزلجه کند

۳ تن از غارنوردان باشگاه قاجر(داوود مفاخری، اسراء مفاخری و لیلا صالحی) روز پنجشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۲  جهت غارهای اکتشافی منطقه قروه به قزلجه کند رفتند.
روستای قزلجه کند در محدوده ۳۰کیلومتر شرق شهرستان قروه واقع شده است و دارای چندین معدن پوکه می باشد.
منطقه ای در قسمت بالای روستا به نام «غزوات» وجود دارد که رودخانه ای از وسط آن عبور می کند و دو طرف رودخانه غارهای طبیعی کوچک و غارهای دست کند و زاغه وجود دارد که به قول اهالی در سالیان دور جایگاه ایلات و عشایر بوده است
گزارش تصویری را در ادامه مطلب ببینید…..


نمونه غارهای طبیعی

لیلا صالحی در دهانه یکی از غارهای دست کند

آقای مفاخری و دخترشان اسراء در یکی از غارهای دست کند که دو اتاق داشت

با آدرسی که از آقای عبدی (از همکاران آقای مفاخری) راجع به غاری به نام «پلنگ غار» در روستای قزلجه کند گرفته بودیم، تیم ۳ نفره ما جهت شناسای و پیمایش آن به منطقه ای به نام «غزوات»که در انتهای روستا قرار داشت، رفت. اهالی معتقد بودند تا حالا کسی داخل آن نرفته است.

در طی مسیر چند غار طبیعی وجود داشت که کوچک و مسدود بودند.

ورودی یکی از غارهای دست کند

نمونه زاغه ها

 

آقای مفاخری در داخل یکی از غارها که سرشار از زباله بود

اسراء در حین خروج از داخل یکی از غارهای کوچک

لیلا صالحی در ورودی یکی از غارهای دست کند که دهانه اش بسیار تنگ بود

نمونه از کندوکاریهای سود جویان که در بیشتر منطقه وجود داشت

ورودی یکی از غارهای دست کند

اسراء در حال ورود به غار دست ساز دیگری که دهانه خیلی تنگی داشت

دهانه غار دست کند دیگر

آثار بجا مانده از خانه های ایلات و عشایر که پشتشان زاغه می باشد

رودخانه ای که در این فصل خشک بود

اسراء داخل یکی از غارهای دست کند که مکعبی شکل بود

آقای مفاخری در حال ورود

منطقه غزوات

در طول مسیر چوپانی را دیدیم که آقای مفاخری جهت اطلاعات پیش او رفت.

چوپان اهل قزلجه کند نبود و از وجود غار بیخبر بود

با توجه به اینکه اطلاعات خاصی از محلی ها کسب نشد، خودمان به اکتشاف پرداخته و هرکدام به قسمتی از کوه جهت پیدا کردن غار پلنگ رفتیم.

لیلا صالحی

هر کدام که غاری را پیدا می کردیم، دیگری را صدا زده و با هم وارد غار می شدیم.

کندو کاری یکی از غارهای طبیعی

لیلا صالحی و اسراء مفاخری در غاری که به غار دیگری متصل و حدود ۱۵ متر بود

داخل این غار، غار کوچکی بود که فقط اسرا توانست داخلش شود

اسراء گفت چند متری و مسدود می باشد

غار کوچک دیگری که پر از خار بود و اسراء را خیلی اذیت کرد

نمونه دیگر غار طبیعی

صخره هایی از جنس سنگهای آذرین که زیر اکثر آنها غارهای کوچکی قرار داشت

اسراء و پدرش در دهانه غار

دهانه غاری کوچک که فقط اسراء توانست داخل آن شود البته چند متری بود

لیلا صالحی

نمونه ای از سنگهای زیبای منطقه

قسمت پایین کوه پر از زاغه ها و غارهای دست ساز بود که بقول اهالی، افراد ایلات آنجا زندگی می کردند البته آثارش هنوز برجا بود.

آقای مفاخری در حال ورود به غار دست ساز

داخل این غار دست ساز دو اتاق بود

لیلا صالحی

آقای مفاخری در کنار طاقچه  یکی از اتاقها

اسراء مفاخر در حال خروج از غار

لیلا صالحی

اسراء در حال ورود به غار دست ساز دیگری که دهانه خیلی تنگی داشت

آقای مفاخری در حال ورود به داخل غار

اسراء در حال خروج

تمام منطقه را گشتیم اما پلنگ غار را پیدا نشد در عوض کلی غارهای طبیعی و دست ساز را دیده و به داخل اکثر آنها رفتیم. البته شاید پلنگ غار نام یکی از همین غارهایی بود که آنها رفتند اما اطلاعات بیشتری کسب نشد.

تاریخ اجرای برنامه : ۳۱ مرداد ۱۳۹۲

شرکت کنندگان (آقایان) : داوود مفاخری(سرپرست)

شرکت کنندگان (بانوان) : اسراءمفاخری، لیلا صالحی

گزارش از لیلا صالحی