مناطق تاریخی و گردشگری قروه (قسمت دوم: صخره های تاریخی فرهاد تاش)

غار و صخره های تاریخی فرهاد تاش (وینسار)

در حدود ۳۵ کیلومتری شرق شهر قروه، در فاصله سه روستای داشبلاغ ، آقبلاغ و وینسار بر روی کوهی مرتفع، بقایای یک معدن بزرگ سنگ قرار دارد که از نظر نوع ، اندازه و تراش سنگ دارای ویژگی های خاص و از اهمیت بسیار برخوردار است. باور مردم برآن است که این سنگ ها به داستان شیرین و فرهاد ارتباط دارد. نوع حجاری و سفال های موجود در منطقه، احتمالاً به دوره ساسانی تعلق دارد. این منطقه در ایام بهار به عنوان تفرجگاه مورد استفاده مردم است. در ضلع شرقی همین کوه فرهادتاش، دهانه غاری وجود دارد که “اورل استین” مستشرق اروپایی هنگام بررسی منطقه غرب کشور، از این غار نام برده و ظاهراً نتوانسته وارد آن شود.

حوالی منطقه فرهادتاش نمونه های فسیل دریایی زیادی وجود دارد.
صخره های فرهاد تاش


دهانه غار فرهاد تاش

غار فرهادتاش

نمونه فسیل صدف دریایی

منبع: سایت گروه کوهنوردی قاجر