هشدار: ریزش بهمن در ارتفاعات قروه

قابل توجه کلیه کوهنوردان عزیز، با توجه به وضعیت جوی خاص امسال و ریزش بهمن در شیب های مختلف هنگام کوهنوردی در ارتفاعات بدر و پریشان و سایر نقاط، تاکید می شود، برای برنامه ریزی و صعود به این مناطق، حتما با افراد با تجربه صعود کنید.

منبع: سایت گره کوه نوردی قاجر قروه کردستان

ریزش بهمن در کنار پناگاه پریشان در جنوب قروه