پاکسازی غار درویش خاکی

گزارش پاکسازی غار درویش خاکی به علت مشغله کاری با تاخیر تقدیم می گردد…

جمعه ۹ مهرماه ساعت ۶ صبح همراه تعدادی از همنوردان (۱۹تن) جهت پاکسازی غار درویش خاکی عازم بیجار شدیم.

غار درویش خاکی واقع در جاده بیجار – دیواندره می باشد وسودجویانی که در یافتن گنج بودند با توجه به قرائن و شواهد حدود ۵۷ روز در این غار به کندو کاو مشغول و حفاری ها بوجود آمده از ۱ تا ۱۲ متر بودند.

این پاکسازی با همکاری و کمک هیات استان، انجمن غار و غارشناسی دفتر کردستان و تیم قاجر قروه صورت گرفت.

در این پاکسازی حدود ۱۳۰ کیلو زباله از غار بیرون آوردند.
گزارش تصویری برنامه….

روز جمعه با یک دستگاه ون و یک وانت بار و ماشین سواری آقای مفاخری عازم بیجار شدیم.

صبحانه را در یکی از پارک های بیجار صرف نمودیم.

ماشین ون را در روستای درویش خاکی گذاشته عازم دهانه غار شدیم البته ماشین وانت و سواری تا نزدیکی دهانه غار آوردند.

سرپرست تیم را به سه دسته تقسیم نمود قرار شد تیم اول تا انتهای غار جهت پاکسازی برود و تیم دوم در دهلیزهای ابتدای غار که بیشترین زباله را داشت و تیم سوم جهت پشتیبانی برای حمل زباله ها در دهانه غار باشند.

دهانه غار

یکی از دهلیزهای ابتدایی غار

تیم اول که ۵ تن بودند، راهی غار شدند.

دهانه چاه اول

چاه اول حدود سه متر با شیب منفی می باشد و حدود چند متر با چاه دوم فاصله دارد.

کندو کاری ابتدایی غار

بین چاه اول و دوم زباله زیادی از هر نوع که بخواهی وجود داشت.

چاه دوم

بنده برای بار سوم به این غار می آمدم اصلا تصورش برایم غیر قابل تحمل بود چون چهره این غار زیبا را واقعا مخدوش کرده بودندو

سودجویان کندو کاری های زیادی انجام داده بودند.

نمونه ای از کندو کاری های انتهایی غار

تیم ما تا انتهای غار رفت حفره های زیادی ایجاد کرده بودند حتی در بعضی از قسمت های کند و کاری تا سطح زمین آمده بود چون ریشه گیاهان دیده می شد.

یکی دیگر از خفره های کنده شده

پس از جمع کردن زباله ها به دهانه غار آمدیم

زباله های جمع شده حدود ۲۵ گونی

دهانه غار

زباله ها را تا پبش وانت آوردیم.

همه زباله هار توی وانت گذاشته راهی قروه شدیم البته ناهار را در بیجار ساعت ۱۶ صرف نمودیم.

 

ابن هم عکس انتهایی برنامه (تپه ای که غار در آن واقع شده)

به امید روزی که سود جویان به عمل زشت خود پی برده و کتر چهره طبیعت ریبا را جهت منفعت خود مخدوش کنند.