پاییزی گردی در روستای سنگین آباد

روز جمعه ۱۴ آبان ماه همراه جمعی از همنوردان جهت پاییزی گردی به باغ های زیبای سنگین آباد رفتیم.

در این برنامه از آبشار سنگین آباد هم بازدید کردیم.

گزارش تصویری برنامه در ادامه مطلب..

همراه مهدی

آبشار سنگین آباد همراه مهدی و مشتاق

همنوردان گرامی

روز جمعه ساعت ۸ صبح با ۵ ماشین سواری راهی روستای سنگین آباد شدیم.

هدفمان  پاییزگردی در باغ های زیبای روستا بود.

همراه همنوردان خوبم: مهدی، مهناز، سمیرا، بهار و فاطمه

کوچه باغ خاطره ها

همراه مهدی

در جای جای مسیر شاهد جلوه گری پاییزهزار رنگ بودیم.

همراه همنوردان خوبم: سمیرا، بهار و سهیلا

تا انتهای روستا رفته سپس بسمت آبشار رفتیم.

زالزالک های مسیر آبشار

مسیر آبشار

همراه همنوردان خوبم: زهره، مشتاق، مهدی، فاطمه، فاطمه و سارا

همراه همنوردان در آبشار

صبحانه را کنار آبشار صرف کردیم.

صرف صبحانه

صرف صبحانه

پس از صرف صبحانه راهی پایین شدیم.

مسیر برگشت آبشار

وقتی از آبشار برگشتیم، از مسیر داخل باغها ادامه مسیر داده تا لحظات زیبا را ثبت کنیم.

همراه همنوردان گرامی: حیدر، مریم و فاطمه

کوچه باغ خاطره ها

بقدری مناظر زیبا و رویایی بود که می خواستیم همه جا باشاهکار خلقت عکس بگیریم.

گوشه ای از شاهکار خلقت

همراه همنورد خوبم فاطمه

عکس پایانی همراه مهدی

طبیعت طیبعت زیبای روستای سنگین آباد واقعا در این فصل دیدنیست.

این برنامه هم با همه لحظات زیبایش به پایان رسید.