پاییز زیبای روستا و آبشار سنگین آباد

روز جمعه ۵ آبان همراه تعدای از همنوردان خوب باشگاه قاجر به آبشار سنگین آباد رفتیم.

هدف تجدید خاطره با کوچه باغهای زیبای پاییزی روستا و تمرین درای تولینگ در دیواره کنار آبشار بود.

گزارش تصویری در ادامه مطلب….

 

کنار آبشار

کوچه باغ خاطره ها

همراه مهدی و مشتاق در آبشار

صبح ساعت ۷ از قروه با چهار دستگاه ماشین بسمت سنگین آباد حرکت کردیم. پس از ۱۰ دقیقه آنجا رسیدیم ماشین ها را در همان ابتدای روستا گذاشته از مسیر باغ های زیبا راهی آبشار شدیم….

بقدری طبیعت زیبا بود که می خواستیم از لحظه لحظه های آن را ثبت کنیم.

کوچه باغی که در همه فصول برایم خاطره انگیزه

مسیر آبشار

زالزالک های مسیر آبشار

شوق دیدار آبشار

صرف صبحانه کنار آبشار

همراه اسراء مفاخری جوانترین غارنورد ایران و مادر گرامیشان

۳ آبان بیست و هشتمین سالگرد پیوند من و مهدی بود سالهایی که بیشتر اوقاتش انس با طبیعت و همراهی در فراز و نشیب کوه ها گذشته بود. شادیمان را در کنار همنوردان خویمان  جشن گرفته عکس هایی هم به این مناسبت انداختیم.

همراه مهدی

همراه بانوان باشگاه

همراه مشتاق

همراه همنورد خوبم بهنام و دخترشان باران

همراه روژان همنورد خوبم

بعد از صرف صبحانه تعدادی از سنگنوردان تمرین درای تولینگ در دیواره کنار آبشار کردند.

شاهین در حال حمایت رحمان

باران در حال صعود

شاهین در حال فرود

بعد از تمرینات ساعت ۱۱:۳۰ راهی روستا شدیم.

مسیر برگشت

عکس پایانی با دور نمای دیواره زرده چرمک

همگی با سپری کردن یک نیم روز به یاد ماندنی ساعت ۱۳ به قروه رسیدیم.