پیشنهاد میزبان یازدهمین صعود قلم – قله زرد کوه

این اثر با عرض جغرافیایی   E50.07742 و طول جغرافیایی  N32.36505 در استان  چهار محال بختیاری واقع گردیده است.
ویژگیهای منطقه:
رشته کوههای زردکوه (مجموعه کوهستانی بلند و سر به فلک کشیده از رشته کوه زاگرس مرکزی) در حد فاصل دو رودخانه بزرگ کوهرنگ و بازفت در استان چهار محال بختیاری قرار گرفته است. جهت این رشته از شمال غربی به سمت جنوب شرقی است. بسیاری از قلل آن تیز و کشیده و به صورت ستیغ های مضرس است بیش از ۱۰ قله بالای ۴۰۰۰ متر در زردکوه وجود دارد که بلند ترین قله آن کلونچین(۴۲۲۱ متر ) می باشد. 
قلل مهم ومرتفع زرد کوه: کلونچی ۴۲۲۱ متر، چگاله ۴۱۳۶ متر ، هفت تنان ۴۱۰۹ متر، درویش کزلی ۴۰۷۸ متر، شاه شهیدان ۴۰۷۶ متر، نازی ۴۰۷۵ متر ، چال تاو ۴۰۷۵ متر ، تیا ۴۰۵۳ متر، شرنگ ۴۰۱۱ متر، دورنگ ۴۰۰۹ متر ، دو زرده ۴۰۰۰ متر ، سیردان ۳۹۸۸ متر، قنبر کش ۳۹۷۰ متر ، پله بلند ۳۹۴۷ متر، چال میشان ۳۸۹۷ متر ، ایلوک ۳۸۳۷ متر و آب سفید ۳۷۵۹ متر . 
مهمترین ویژگی کوههای منطقه که به صورت رشته رشته است وجود دره ها و گذرگاههای عمیق (که در زبان محلی به آنها تنگ می گویند) و یخچالهای آن است که از جمله آنها می توان یخچال ایل بیگ، پورسونان، کوله خدنگ و خرسان را نام برد…..
نام افراد مسئول :
بهنام شاوردی
( تا قله راهی نیست )
تاریخ دقیق پیشنهادی میزبان :
۷ و ۸ و ۹مرداد ماه سال ۹۵
زمان یندی اجرای برنامه در صورت امکان
پذیرش افراد از روز ۵ شنبه ۷ مرداد
اجرای برنامه ۸ و ۹ مرداد بازگشت عصر روز ۹ مرداد ماه
شرایط امکان اسکان افراد شرکت کننده
شرایط پذیرش و اسکان تهیه و در اختیار شرکت کنندگان قرار خواهد گرفت
وسیله ایاب و ذهاب
از شهر کرد تا پای قله به صورت رفت و برگشت خواهد بود
هزینه برنامه برای وبلاگ نویسان ۵۰ هزار تومان و برای غیر وبلاگ نویسان ۷۰ هزار تومان خواهد بود