کوه‌نوردِ زنی که رکوردار «گینس» است ..دو بار صعود به «اورست» در یک هفته !‌

در میان هزاران نفر از فاتحان بام دنیا؛ «شلوریم» شرپای نپالی تنها به فاصله یک هفته دوبار موفق به صعود «اورست» شده است!
صعودهای وی به فاصله یک هفته در سال ۲۰۱۳ انجام شده اند و به همین دلیل اسم وی در کتاب رکوردهای گینس ثبت شده است.
قله اورست برای اولین بار در سال ۱۹۵۳ از سوی «ادموند هیلاری» و «تنزینگ نوجای» صعود شد. شایان ذکر است که بین صعودکنندگان اورست تعداد کمی زن بوده اند و کار «شلوریم» از این نظر نیز منحصر به فرد است!
منبع: جام‌کوردی با تشکر از کوه نوشت