گرامی باد روز جهانی کوهستان

روز ۱۱ دسامبر مصادف با ۲۰ آذرماه از سوی سازمان ملل متحد از سال ٢٠٠٣ روز به عنوان روز جهانی کوهستان نامیده شده و از آنجایی که سازمان ملل متحد سال ۲۰۱۱ را نیز به عنوان سال جهانی جنگل اعلام کرده است، موضوع امسال این روز، «کوه ها و جنگل ها» اعلام شده است. 
 روز جهانی کوهستان بر همه دوستداران طبیعت مبارک باد…