گرامی باد ۸ مارس روز جهانی زن

۸ مارچ روز همبستگی برای مبارزه در راه برابری حقوق و زندگی زنان است. انتخاب تاریخ روز هشتم مارچ به عنوان روز جهانی زن به خاطره مبارزه زنان کارگر نساجی در سال ۱۸۷۵در شهر نیویورک برمی گردد. شرایط کاری سخت و غیر انسانی و دستمزد کم کارگران زن که در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم همراه با مردان در کشورهای صنعتی وارد بازار کار شده بودند، آنان را وادار به اعتراض و مبارزه صنفی به شکل های سازمان یافته و یا غیرمتمرکز علیه این بی عدالتی می کرد. در این روز کارگران نساجی زن در یک کارخانه بزرگ پوشاک برای اعتراض علیه شرایط بسیار سخت کاری و وضعیت اقتصادیشان دست به اعتصاب زدند…..

خاطره این اعتصاب برای کارگران نساجی باقی ماند. نارضایتی عمومی از این شرایط برای زنان کارگر ادامه داشت. در هشتم مارچ سال۱۹۰۸ بعد از گذشت بیش از پنجاه سال کارگران زن کارخانه نساجی کتان در شهر نیویورک با خاطره اعتصاب در این روز، به دلیل تبعیض و محرومیت و فشار زیاد کار در مقابل حقوق بسیار کم اعتصاب خود را شروع کردند. صاحب این کارخانه به همراه نگهبانان برای جلوگیری از همبستگی کارگران دیگر بخش ها با این اعتصاب و سرایت آن به بخش های دیگر این زنان را در محل کار خود در کارخانه محبوس کرد. به دلایل ناشناخته ای آتش در کارخانه در گرفت و فقط تعداد کمی از کارگران محبوس توانستند خود را نجات دهند. ۱۲۹ کارگر زن در آتش سوختند. روز هشتم ماه مارچ بر پایه سنتی مبارزه کارگران زن علیه شرایط سخت کاریشان در خاطره ها ماند.
در سال های بعد در کشورهای مختلف اروپایی و آمریکا مبارزه زنان به شکل تظاهرات و اعتصاب علیه فشار، تبعیض و استثمار کاری و همینطور برای داشتن برابری حقوق در اجتماع و علیه جنگ ادامه پیدا کرد. از جمله یکی از مهمترین مدافعان حقوق زنان در کشور آلمان خانم کلارا زتکین (۱۹۳۳-۱۸۷۵) خواست های مبارزان زن در آلمان را مبنی بر – هشت ساعت کار در روز برای زنان و همینطور حق داشتن تعطیلات و مرخصی زایمان و برابری حقوق در مقابل قانون مطرح کرد. در اروپا دومین کنفرانس سوسیالیستی بین المللی زنان که در آن صد شرکت کننده از هفده کشور جهان شرکت داشتند؛ به پیشنهاد کلارا زتکین در ۲۷ اگوست سال۱۹۱۰ در کپنهاک روز هشتم ماه مارچ به عنوان روز زن و برای دفاع از حقوق آنان در مقابل تبعیضات مختلف و چند جانبه برگزیده شد.

بعدها در سال ۱۹۷۷، مجمع عمومی سازمان ملل به همراه دول عضو روز ۸ مارس را به عنوان روز سازمان ملل متحد برای حقوق زنان و صلح جهانی نامید؛ اولین روز جهانی زن در ماه مارچ ۱۹۱۱ در دانمارک، آلمان ، اتریش ، سوئیس و آمریکا برگزار شد. میلیون ها زن در برگزاری این روز شرکت کردند. خواست های اساسی زنان عبارت بودند از قوانین حمایت کننده کار برای زنان، حق رأی و شرکت در انتخابات، حمایت از مادر و کودک، تعیین حداقل مزد. در فاصله دو جنگ جهانی علاوه بر موضوعات قبلی حق قانونی سقط جنین و حمایت از مادران نیز از اهمیت خاصی برخوردار شد. این مبارزه به یک حرکت بزرگ تبدیل شد. از طرف دیگر مسئله برابری در مقابل کار برابر، کوتاه کردن ساعات کار ، پائین آوردن قیمت اجناس و غیره نیز از خواست های زنان بودند. خواست هایی که برای امروز ما هم غریبه نیستند.

منبع: سایت شهروند