گلگشت به آبشارهای سنگین آباد

روز جمعه ۱۳ اردیبهشت همراه تعدادی از همنوردان به روستای سنگین آباد رفته از آنجا به هر دو آبشار سنگین آباد که در موازی هم که یک کوه آنها را از هم جدا می کند، رفتیم.

گزارش تصویری در ادامه مطلب…

آبشار اول

آبشار دوم همراه مهدی و مشتاق

ساعت ۷:۰۶ از چهاراه مدرس با ۵ ماشین سواری حرکت کردیم پس از عبور از روستای قلعه به روستای سنگین آباد که در ۸ کیلومتری قروه است رسیدیم.

کمی بعد از روستا در کنار باغ ها ماشین را گذاشته و پیاده بسمت آبشار رفتیم.

انتهای باغ های روستا

دورنمای ارتفاعات قلوز

مسیر آبشار اول

پس از حدود نیم ساعت به آبشار اول رسیده همانجا صبحانه را صرف کردیم.

پس از صرف صبحانه برادرم طیب زباله های کل مسیر آبشار را جمع آوری کرد.

طیب

همگی بسمت آبشار رفتیم تا خاطراتی را کنارش ثبت کنیم.

آبشار اول

همراه همسر برادرم طیب(صدیقه)

 

همراه مهدی و مشتاق

عکس دسته جمعی همراه همنوردان

همراه مهدی، برادرم طیب و همسرشان

گلهای زیبای بهار آبشار

همراه طیب

پس از گرفتن عکس به سرقدمی طیب راهی آبشار دوم شدیم البته از بالای آبشار اولی می توان بسمت آبشار دوم رفت اما بعضی از قسمت ها دست بسنگ دارد و چون تعدادی از همنوردان تازه آمده بودند ترجیحا از مسیر پاکوب رفتیم.

مسیر آبشار دوم

همراه نگین همنورد خوبم

آبشار دوم

همراه مهدی

همراه همنوردان خوبم

همراه روژان همنورد خوبم

پسرم مشتاق

همراه مهدی و علی همنورد خوبمان

همراه طیب و مشتاق

همراه بهنام همنورد خوبم

عکس دسته جمعی در آبشار دوم

پس از ثبت خاطره ها در آبشار دوم بسمت روستا راهی شدیم.

همراه بانوان گروه در انتهای دو آبشار

درخت های روستا جهت سرما سال جاری فعلاسرسبز نشده بودند.

درخت تازه شکوفه داده باغ های روستا

ساعت ۱۱ پیش ماشین ها آمده و با سپری نمودن یک صبح خوب در دل طبیعت به قروه برگشتیم.

همه دلشان می خواست با وانت ما بیایند