گلگشت به منطقه آغچه درند و صعود قله نور بسر

روز جمعه ۱۰ خرداد با تعدادی از همنوردان به منطقه آغچه دربند بهشت گمشده در جنوب قروه رفتیم.

گزارش تصویری در ادامه مطلب…

همراه مهدی

روز جمعه ساعت۶:۳۰ با یکدستگاه مینی بوس، وانت، کاپرا و دو ماشین سواری از قروه بسمت روستای اوریه سپس تازه آباد حرکت کردیم.

بهار تمام زیباییهایش را در این فصل بنمایش گذاشته بود.

هرجا را نگاه می کردی آب، گلهای معطر و سبزی بود.

بجهت خاکی بودن مسیر پس از یک ساعت به آخرین روستا(تازه آباد) رسیدیم.

مسیر آغچه دربند

عبور از رودخانه

همراه برادرم طیب

این بار سوم بود که به این منطقه می آمدم.

گلهای زرد و قرمز جلوه خاصی به منطقه داده بود و چشم هر بیننده ای را مدتها مسحور خویش می کرد.

همراه همنوردان

بعد از صرف صبحانه تعدادی از همنوردان در همان منطقه جهت چیدن گیاهان دارویی منطقه ماندند بقیه با سرقدمی طیب بسمت قله حرکت کردیم.

د.رنمای قله نور بسر

مسیر قله

سرقدمی طیب

همراه پسرم مشتاق در مسیر قله

همراه مهدی و تعدادی از همنوردان خوبم

همراه فاطمه همنورد خوبم در مسیر قله

همراه مهدی و مشتاق در مسیر قله

نزدیکی های قله به دو گروه تقسیم شدیم تعدادی با طیب بالا رفتند بنده هم با عده ای از همنوردان که تازه آمده بودند پایین برگشتم.

تیم قله

همراه بردارم طیب در قله نوربسر سال ۱۳۹۰

موقع برگشت از مسیر دیگری که پر از گل های زیبای بهاری بود برگشتیم.

ع

همراه مشتاق که بهنام همنورد خوبم زحمت این عکس را کشید

با آمدن تیم قله ساعت ۱۱ بسمت روستا حرکت کردیم.

مسیر روستا

همراه طیب و همسرشان

روستای تازه آباد

عکس پایانی

ساعت۱۲ با سپری کردن یک نیم روز خوب و مفرح در کنار همنوردان خوبم بسمت قروه برگشتیم.