گلگشت به منطقه مانگه دول

بعد از ۳ ماه دوری ازبرنامه های کوهنوردی بجهت بحران کرونا، از اوایل خرداد ماه کم کم برنامه های باشگاه قاجر با رعایت مسائل بهداشتی شروع شد.

اولین برنامه جمعه ۲ خرداد ماه به مانگه دول در جنوب قروه بود.

گزارش تصویری برنامه در ادامه مطلب…

همراه همنوردان

همراه مهدی با دور نمای روستای تازه آباد

ساعت ۶:۳۰ همراه ۵۱ تن از همنوردان باشگاه قاجر ازقروه حرکت کردیم پس ازعبور از روستای اوریه به آخرین روستا(تازه آباد) رسیدیم.

ماشین ها را درانتهای روستا گذاشتیم.

دورنمای روستای زیبای تازه آباد

پس از پارک ماشین ها همگی در صفی منظم بسمت مانگه دول حرکت کردیم.

طبیعت در این فصل بسیار روح نوازشده بود هر بیننده ای را مسحور خود کرده بود و گلهای زرد در سراسر مسیر جلوه نمایی می کردند

مهدی درمیان گل های زرد و زیبا

همراه مشتاق

پس ازحدود نیمساعت به پایین آبشار رسیده وهمانجا صبحانه را صرف کردیم.

 

صرف صبحانه

پس ازصرف صبحانه تعدادی از همنوردان همانجا برای چیدن سبزی صحرایی پایین ماندند و ما با عده ای ازسمت راست بسمت مانگه دول رفتیم.

حرکت بسمت بالای آبشار (مانگه دول)

گلهای زیبای بهاری در مسیر جلوه نمایی می کردند.

پس ازساعتی به بالای آبشار که به مانگه دول معروف است،رسیدیم.

مانگه دول در زبان کردی یعنی جایی که آب جمع می شود.

همراه همنورد خوبم مهناز در مانگه دول

همراه برادرم طیب

همه کوهها سرشار از سبزی های صحرایی بودند.

همراه همنوردان در بالای آبشار

برای رسیدن به پایین ازصخره های کنار آبشار آمدیم که همه مسیر باید دست بسنگ می شدیم.

فرود ازکنار صخره های آبشار

آبشار

عکس پایانی همراه مهدی، مشتاق، طیب و همسرشان صدیقه

ساعت حدود ۱۱ به محل پارک ماشینها ذر ابتدای روستای تازه آباد رسیدیم. همگی راهی قروه شدند اما ما ناهار را با تعدادی ازهمنوردان در باغ های زیبای روستای اوریه صرف کردیم.

صرف ناهار

همراه مهدی و مشتاق درروستای اوریه