گلگشت به منطقه پریشان

روز جمعه همراه تعدادی از همنوردان خوبم به پناهگاه پریشان در جنوب قروه رفتیم.

این اولین برنامه سال جدید بود.

گزارش تصویری این برنامه….

 

همراه همنوردان گرامی

همراه مهدی و مشتاق

حرکت از آخرین روستا(نعمت آباد)

دورنمای قله پریشان

عبور از رودخانه

دامنه پریشان

همراه مهدی و همنوردان خوبم الهه و کامبیز در کنار پناهگاه

پناهگاه پریشان

همراه مشتاق و عرفان

همراه مهدی در کنار پناهگاه