گلگشت و صعود به ارتفاعات قمرعلی

روز جمعه ۲۴ بهمن ماه با ۴۹ تن از همنوردان گلگشت و صعودی به ارتفاعات قمرعلی داشتیم.

گزارش تصویری برنامه در ادامه مطلب…

همراه همنوردان در کنار چشمه قمرعلی

همراه مهدی در قله قمرعلی

روزجمعه ساعت ۸ صبح با ۱۰ ماشین سواری راهی روستای ویهج در جنوب غربی قروه شدیم.

بعد از روستای ویهج نرسیده به روستای آصف آباد سمت چپ به جاده خاکی قمرعلی رفتیم.

پس از حدود یک کیلومتر ماشین ها را کنار جاده گذاشتیم.

محل پارک ماشین ها

همگی راهی چشمه قمرعلی شدیم.

جاده قمرعلی

هوا بسیار عالی بود نزدیک چشمه زیراندازها را پهن کردیم.

همنوردان در حال پهن زیراندازها

پس ازجابجایی تصمیم گرفتیم تا به یکی از قله های قمرعلی صعود کنیم.

تعدای از همنوردان در محل چشمه ماندند و ما همراه ۳۷ نفر راهی بالا شدیم.

همگی در صفی منظم به سرقدمی برادرم طیب حرکت کردیم.

گروه در مسیر قله

دورنمای چشمه قمرعلی

مسیر قله

زیر قله ازمسیر برفی گذشتیم.

عبور از مسیر برفی

حفره های غار مانند زیرقله

پس از ساعتی همگی به قله رسیدیم.

بانوان گروه در قله

همراه مهدی، صدیقه همسر برادرم، طیب و دختر خاله ام لاله

دورنمای قلل مانگه دول

اعضای گروه در قله

همراه همنوردان جوان: تینا، سارا، ماریا، هانیه، الهام و ساجده

پس از ثبت خاطرات راهی پایین شدیم.

تولد پسرم مشتاق ۲۹ بهمن بود اما بخاطر اینکه محیط شادی را برای همنوردان ایجاد کنیم، پیشاپیش جشن کوچکی گرفتیم. البته به کسی نگفته بودیم فقط نرگس همنورد خوبمان می دانست و او زحمت کشیده و کیک خوشمزه ای را درست کرده بود.

همراه مهدی و مشتاق

کیک تولد مشتاق

بانوان گروه همراه مشتاق

قرار بود همگی همنوردان برای ناهار سیب زمینی همراه داشته باشند تا سیب زمینی کبابی درست کنیم.

درست کردن آتش جهت چای و سیب زمینی

ناهار را در هوایی بسیار مطلوب در دل طبیعت صرف کردیم.

همنورد خوبمان محمد ظاهری هم از مسیر خطالراس کولاوا حرکت کرده . نزدیک ظهر پیش ما آمد.

همراه محمد

همراه بانوان در کنار چشمه قمرعلی

 ساعت ۱۶ کم کم وسایل را جمع کردیم.

عکس پایانی

همگی با گذراندن یک روز پر خاطره دیگر، راهی قروه شدیم.