گلگشت و صعود به ارتفاعات قمر علی

روز جمعه ۲۹ مهرماه با ۵۰ تن ازهمنوردان گلگشتی به منطقه قمرعلی در جنوب غربی قروه و  صعودی هم به یکی از ارتفاعاتش داشتیم.

گزارش تصویری این برنامه…

چشمه قمرعلی

همراه مهدی و مشتاق در ارتفاعات قمرعلی

ساعت ۷ صبح از چهارراه مدرس با ماشین های شخصی راهی روستای ویهج در جنوب  قروه شدیم.

در انتهای روستا بطرف آصف آباد بسمت راست، جاده قمرعلی رفتیم.

پس از پیمودن حدود ۲ کیلومتر ماشینها را پارک کرده و راهی پشمه شدیم.

محل پارک ماشین ها

پس ازیک ربع به کنار چشمه رسیدیم.

چشمه

صبحانه را در طبیعت زیبا و کنارچشمه صرف کردیم.

صرف صبحانه

سپس بسرقدمی مجید عباسی راهی بالا شدیم.

حرکت بسمت یکی از قلل قمرعلی

پس از حدود یکساعت به یکی از قلل فرعی قمرعلی رسیدیم.

علی و مشتاق ازمسیر سنگنوردی به قله رفتند.

همراه مهدی

همراه همنوردان

همراه مشتاق

همراه همنوردان

پس ازگرفتن عکس های یادگاری به پایین برگشتیم.

مسیر برگشت

ناهار را در کنار چشمه درست کردیم.

املت

صرف ناهار

تا حدود ساعت ۱۶ آنجا بودیم سپس وسایل را جمع کرده بسمت ماشین ها رفته راهی قروه شدیم.

مسیر برگشت

طبیعت پاییزی واقعا دلبری می کرد.

درختان پاییزی

آخرین عکس برنامه  همراه مهدی

این برنامه هم با همه خاطرات خوبش به پایان رسید.