صعود به قله کولاوا

روز جمعه ۱۷ خرداد با چند تن از همنوردان به قله کولاوا صعود کردیم.

گزارش تصویری برنامه در ادامه مطلب….

قله کولاوا با دورنمای قلل بدر، پریشان، قلوز و دوشاخه

همراه مهدی

شب قبل ساعت ۲۱ از سفر اورامان برگشته بودیم.به پیشنهاد همنوردان قرار شد روز جمعه به قله کولاوا برویم.

ساعت ۶ صبح از چهارراه حرکت کردیم.

وقتی از مسیر سبز می گذشتیم درخت های بالای آخرین حوضچه را آبیاری کردیم.

در مسیر سبز ۴ عدد حوضچه وجود دارد که درختان بوسیله آن آبیاری می شوند اما درختهای بالا را می بایست با ظرف هایی که درون آخرین حوضچه است، آبیاری نمود.

در ابتدای معدن که بعد از مسیر سبز است، نرمش صبحگاهی را انجام دادیم.

نرمش صبحگاهی

پس از نرمش راهی قله شدیم.

دور نمای قله

هوای بهاری بسیار مطبوع و روح افزا بود.

شور و هیجان همنوردان روی یال منتهی به قله

نزدیک قله

پس از ساعتی صبحانه را در پناه قله زیر صخره ها صرف نمودیم.

صرف صبحانه

بعد از گرفتن چند عکس و ثبت خاطره ای دیگر، بسمت پایین حرکت کردیم.

عکس پایانی

بار دیگر صعودی را در کنار همنوردان تجربه نمودیم.