طاووس مست…..

«در کنار گلبنی خوش رنگ و بو طاووس زیبا با پر صد رنگ خود مستانه زد چتری فریبا از غرورش هرچه من گویم یک از صدها نگفتم نکته ای در وصف آن افسونگر رعنا نگفتم تاج رنگینی به سر داشت، خرمنی گل جای پر داشت در میان سبزه هر سو، بی خبر از خود گذر […]

بیشتر بخوانید  

زندگی یعنی چی؟

روزی از گلی پرسیدم:زندگی یعنی چی؟ گفت:«زندگی چیزی نیست جز بوی خوش و عطر من» از سنگی پرسیدم:زندگی یعنی چی؟ گفت:«زندگی چیزی نیست جز استواری و قدرت من» از رودخانه پرسیدم:زندگی یعنی چی؟ گفت:«زندگی چیزی نیست جز طراوت و پاکی من» از انسانی پرسیدم:زندگی یعنی چی؟ گفت:«زندگی چیزی نیست جز مهر و محبت درون من»

بیشتر بخوانید  

اصلاح زندگی…..

  جهان همانند یک آیینه است،آنچه را که در درون خود احساس می کنید در دنیای بیرونی باز می یابید و دقیقا” به همین خاطر است که برای اصلاح زندگی باید از درون خود آغاز کنیم(اندرو متیوس)

بیشتر بخوانید  

سخنان حکیمانه…

وقتی راه رفتن آموختی، دویدن بیاموز… و دویدن که آموختی، پرواز را … راه رفتن بیاموز، زیرا راه­هایی که می­روی جزئی از تو می­شود و سرزمین­هایی که می­پیمایی بر مساحت تو اضافه می­کند……. دویدن بیاموز، چون هر چیز را که بخواهی دور است و هر قدر که زود­باشی، دیر … و پرواز را یاد بگیر […]

بیشتر بخوانید  
Meta avatar لیلا صالحی آرشیو، متون ادبی   ۳۱ فروردین ۱۳۹۹

بهاران

در بهاران کی شود سرسبز سنگ خاک شو تا گل بروید رنگ، رنگ

بیشتر بخوانید