آخرین معراج….

گفت آنجا چشمه خورشید هاست آسمانها روشن از نور خداست موج اقیانوس جوشان فضاست باز من گفتم که بالاتر کجاست؟….

بیشتر بخوانید  

آغازراه…

«همیشه آغاز راه دشوار است ، عقاب در آغاز پر کشیدن ، پر میریزد ولی در اوج حتی از بال زدن هم بی نیاز است . . .»

بیشتر بخوانید  

طاووس مست…..

«در کنار گلبنی خوش رنگ و بو طاووس زیبا با پر صد رنگ خود مستانه زد چتری فریبا از غرورش هرچه من گویم یک از صدها نگفتم نکته ای در وصف آن افسونگر رعنا نگفتم تاج رنگینی به سر داشت، خرمنی گل جای پر داشت در میان سبزه هر سو، بی خبر از خود گذر […]

بیشتر بخوانید  

زندگی یعنی چی؟

روزی از گلی پرسیدم:زندگی یعنی چی؟ گفت:«زندگی چیزی نیست جز بوی خوش و عطر من» از سنگی پرسیدم:زندگی یعنی چی؟ گفت:«زندگی چیزی نیست جز استواری و قدرت من» از رودخانه پرسیدم:زندگی یعنی چی؟ گفت:«زندگی چیزی نیست جز طراوت و پاکی من» از انسانی پرسیدم:زندگی یعنی چی؟ گفت:«زندگی چیزی نیست جز مهر و محبت درون من»

بیشتر بخوانید  

اصلاح زندگی…..

  جهان همانند یک آیینه است،آنچه را که در درون خود احساس می کنید در دنیای بیرونی باز می یابید و دقیقا” به همین خاطر است که برای اصلاح زندگی باید از درون خود آغاز کنیم(اندرو متیوس)

بیشتر بخوانید