ارغوان این چه رازی است؟

ارغوان این چه راز ی است که هر بار بهار با عزای دل ما می آید ؟ ……

بیشتر بخوانید  

کوهها باهمند و تنها  

مون بلان بلندترین رشته کوه آلپ کوهها باهمند و تنها همچون ما با همان تنهایان (شاملو)

بیشتر بخوانید  

آغاز راه…

«همیشه آغاز راه دشوار است ، عقاب در آغاز پر کشیدن ، پر میریزد ولی در اوج حتی از بال زدن هم بی نیاز است . . .»

بیشتر بخوانید  

اصلاح زندگی…

جهان همانند یک آیینه است،آنچه را که در درون خود احساس می کنید در دنیای بیرونی باز می یابید و دقیقا” به همین خاطر است که برای اصلاح زندگی باید از درون خود آغاز کنیم(اندرو متیوس)

بیشتر بخوانید  

ساحل افتاده…

ساحل افتاده گفت : « گر چه بسی زیستم هیچ نه معلوم شد آه که من کیستم .» موج ز خود رفته ای، تیز خرامید و گفت : « هستم اگر می روم گر نروم نیستم . » (اقبال لاهوری)

بیشتر بخوانید