تا به کجا؟….

مسیر کوه پریشان (بهمن ۱۳۹۰) تا به کجا می برد این دل مرا                                   رو به فنا می برد این دل مرا بین که چه سان جانب دشت جنون                       بی سر و پا میبرد این دل مرا از حرم خاصه اسرار خویش        تا به سماء می برد این دل مرا مطرب چنگی به مقامات وصف             کرده […]

بیشتر بخوانید  

سخنان حکیمانه

وقتی راه رفتن آموختی، دویدن بیاموز…و دویدن که آموختی، پرواز را … راه رفتن بیاموز، زیرا راه­هایی که می­روی جزئی از تو می­شود و سرزمین­هایی کهمی­پیمایی بر مساحت تو اضافه می­کند…دویدن بیاموز، چون هر چیز را که بخواهی دور است و هر قدر که زود­باشی، دیر …و پرواز را یاد بگیر نه برای اینکه از […]

بیشتر بخوانید