پاییز با هزاران رنگ….

«رنگهای پاییزی به گستردگی آفتاب به افتادگی دشت، به سبکی قاصدک به خوش آوازی موج و به انتهای رود»

بیشتر بخوانید  

بیانییه پایانی صعود لنین و خانتانگری

به نام خالق زیباییها به پایان آمد این دفتر حکایت همچنان باقی است به یاری پروردگار، صعود قله های لنین و خانتنگری انجام و این قله ها نیز مزین به نام سامان عزیز شدند و در نهایت این برنامه هم به پایان رسید، آنچه که از این صعودها و مقاومت در برابر یخ و سنگ […]

بیشتر بخوانید