پرواز با خورشید

آنگاه که به صد شوق چو مرغان سبکبال پر می گیرم ازین بام و به سوی تو بیایم خورشید، از آن دور از آن قله پر برف آغوش کند باز همه مهر و همه ناز سیمرغ طلایی پروبالی است که چون من از لانه برون آمده دارد سر پرواز پرواز به آنجا که نشاط است […]

بیشتر بخوانید  

قوی سپید

«تو پنداری همان قوی سپیدی که در دریای روحم آرمیدی برآنی تا به دریا بازگردی نمیدانی که با دریا چه کردی»

بیشتر بخوانید  

بوی بهار

«ماهی داخل آب نتواند فهمید چه شکوهی دارد پهنه های امُید پس بیا ای ماهی هردو بیرون بپریم»

بیشتر بخوانید  

کوچ بنفشه ها…..

کوچ بنفشه‌های مهاجر زیباست در نیم روز روشن اسفند وقتی بنفشه‌ها را از سایه‌های سرد در اطلس شمیم بهاران با خاک و ریشه میهن سیارشان

بیشتر بخوانید