سنگنوردی در دیواره زرده سنگر

روز جمعه ۲۵ تیرماه با ۲۲ تن از همنوردان باشگاه قاجر تمرین سنگنوردی در دیواره زرده سنگر داشتیم. زرده سنگر در انتهای روستای سنگین آباد واقع شده است. روستای سنگین آباد در ۸ کیلومتری جنوب قروه قرار دارد. گزارش تصویری در ادامه مطلب…  دیواره زرده سنگر همراه مشتاق با دورنمای دیواره زرده سنگر

بیشتر بخوانید  

صعود به ارتفاعات پریشان

روز جمعه ۱۸ تیرماه همراه ۷ تن از همنوردان به پناهگاه پریشان رفتیم. گزارش تصویری برنامه در ادامه مطلب.. همراه همنوردان: ساجده-زهره – فاطمه- سارا و مشتاق در پناهگاه همراه مشتاق با دورنمای قله گزارش برنامه…

بیشتر بخوانید  

صعود به قله آق داغ

روز جمعه ۱۱ تیر ماه همراه ۱۴ تن از همنوردان به قله آق داغ در جنوب قروه صعود کردیم. گزارش تصویری در ادامه مطلب… قله داغ همراه مهدی با دورنمای قله آق داغ

بیشتر بخوانید  

صعود به کانی شاه پسند و ارتفاعات بدر

روزجمعه ۲۱ خرداد با ۱۳ تن از همنوردان باشگاه قاجر در یک برنامه گلگشتی صعودی به ارتفاعات بدر و کانی شاه پسند در جنوب قروه داشتیم. در این برنامه ۱۰تن از همنوردان نیز به پناهگاه آمدند. گزارش تصویری برنامه در ادامه مطلب…   همراه مهدی و مشتاق

بیشتر بخوانید  

صعود به قلل حوض دال-سیچانی- کرسمی شرقی- کرسمی غربی در دنای مرکزی

روز پنجشنبه ۲۰ خرداد ماه همراه ۸ تن از همنوردان باشگاه قاجر به ۴ قله از قلل دنای مرکزی در رشته کوه دنا (حوض دال-سیچانی- کرسمی شرقی- کرسمی غربی) صعود کردیم. گزارش تصویری برنامه در ادامه مطلب… قله حوض دال قله سیچانی قله حوض دال ۴۳۶۰ متر

بیشتر بخوانید  

شبمانی در قله بدر بلندترین قله استان کردستان

روز پنجشنبه ۱۳ خرداد ماه با ۹ تن از همنوردان باشگاه قاجر به قله بدر رفته و شب را زیر قله خوابیدیم و روز جمعه پیش همنوردان به پناهگاه آمدیم. طبق مصوبه جدید قله بدر بلندترین قله استان کردستان شناخته شد که در جنوب قروه واقع شده است. گزارش تصویری برنامه در ادامه مطلب.. همراه […]

بیشتر بخوانید  

گلگشت و صعود به ارتفاعات مانگه دول

روز جمعه ۱۰ اردیبهشت ماه  با ۲۴ تن از همنوردان با شگاه قاجر گلگشت و صعودی به منطقه مانگه دول در جنوب قروه داشتیم. گزارش تصویری برنامه در ادامه مطلب…

بیشتر بخوانید  

گلگشت و صعود به ارتفاعات قمرعلی

روز جمعه ۲۴ بهمن ماه با ۴۹ تن از همنوردان گلگشت و صعودی به ارتفاعات قمرعلی داشتیم. گزارش تصویری برنامه در ادامه مطلب… همراه همنوردان در کنار چشمه قمرعلی همراه مهدی در قله قمرعلی

بیشتر بخوانید  

صعود به قله کولاوا

روز جمعه ۱۹ دیماه با ۵۱ تن از همنودان به قله کولاوا از مسیر سبز صعود نمودیم. گزارش تصویری در ادامه مطلب.. همنوردان در قله همراه مهدی و مشتاق

بیشتر بخوانید  

صعود به قلل اوریه و دیو زندان

روز جمعه۱۲ دی ماه  با ۴۱ تن از همنوردان به قلل «خشکه رود و خوره تاو» از ارتفاعات روستای اوریه صعود و از دهانه غار دیو زندان هم بازدید کردیم. غار دیو زندان در ۲ کیلومتری ارتفاعات شمال غربی روستای اوریه قرار دارد. روستای اوریه در ۲۰ کیلومتری جنوب غربی قروه واقع شده است. این […]

بیشتر بخوانید