پاییزی گردی در روستای سنگین آباد

روز جمعه ۱۴ آبان ماه همراه جمعی از همنوردان جهت پاییزی گردی به باغ های زیبای سنگین آباد رفتیم. در این برنامه از آبشار سنگین آباد هم بازدید کردیم. گزارش تصویری برنامه در ادامه مطلب.. همراه مهدی آبشار سنگین آباد همراه مهدی و مشتاق همنوردان گرامی

بیشتر بخوانید  

صعود به ارتفاعات سنگین آباد

روز چهارشنبه ۲۲ بهمن ماه با ۳۷ تن از همنوردان به ارتفاعات و آبشار های دوگانه  سنگین آباد رفتیم. گزارش تصویری در ادامه مطلب… همراه همنوردان همراه مهدی و مشتاق

بیشتر بخوانید  

صعود و گلگشت به ارتفاعات سنگین آباد

روز جمعه ۱۶ آبانماه همراه ۴۵ تن از همنوردان صعودی به ارتفاعات سنگین آباد و دو  آبشار آن داشتیم. گزارش تصویری برنامه در ادامه مطلب… آبشار اول دورنمای ارتفاعات و دو آبشار سنگین آباد همراه مشتاق در آبشار دوم

بیشتر بخوانید  

پاییز گردی

گزارش جا مانده.. روز جمعه ۱۷ آبان با تعداد (۳۱ تن) از همنوردان جهت پاییزی گردی به روستای سنگین آباد و آبشارهای دوگانه آن رفتیم. گزارش تصویری در ادامه مطلب…

بیشتر بخوانید  

آبشار سنگین آباد

روز جمعه ۲۶ بهمن ماه با تعدادی از همنوردان باشگاه قاجر به روستای سنگین آباد رفته از آنجا به آبشار رفتیم. گزارش تصویری در ادامه مطلب… همراه همنوردان بالای آبشار همراه مهدی و مشتاق

بیشتر بخوانید  

آبشار یخی سنگین آباد

آبشار سنگین آباد در روستایی سنگین آباد قرار دارد این روستا در ۸ کیلومتری قروه می باشد. مسیر آبشار تا روستا حدود ۴۰ دقیقه است. جمعه گذشته ۵ بهمن و دیروز ۱۱ بهمن با تعدادی از همنوردان جهت بازدید آن رفتیم. هفته گذشته دیواره عموی بیشتر یخزده بود اما وقتی دیروز رفتیم یخ آن خیلی […]

بیشتر بخوانید  

آماده سازی آبشار سنگین آباد

روز جمعه ۱۰ آذر ماه همراه تعدادی  از همنوردان باشگاه قاجر  به آبشار سنگین آباد  رفتیم . هر ساله در این ماه آبشار را جهت یخنوردی لوله گذاری می کنند. گزارش تصویری  این برنامه در ادامه مطلب…

بیشتر بخوانید  

پاییز زیبای روستا و آبشار سنگین آباد

روز جمعه ۵ آبان همراه تعدای از همنوردان خوب باشگاه قاجر به آبشار سنگین آباد رفتیم. هدف تجدید خاطره با کوچه باغهای زیبای پاییزی روستا و تمرین درای تولینگ در دیواره کنار آبشار بود. گزارش تصویری در ادامه مطلب….   کنار آبشار کوچه باغ خاطره ها همراه مهدی و مشتاق در آبشار

بیشتر بخوانید  

تمرین صعود و فرود در آبشار سنگین آباد

از زمانی که شیب خفته و قسمتی از دیواره آبشار سنگین آباد یخ زده، با همنوردان هر هفته به آنجا می رویم که تا فرصت باقی ست تمرین یخنوردی کنیم. روز جمعه ۱۰ دی ماه نیز همراه تعدادی از همنوردان راهی روستای سنگین آباد شدیم و در قالب دوتیم که تعدادی به یکی از قلل […]

بیشتر بخوانید  

تمرین یخنوردی در آبشار سنگین آباد

روز جمعه ۲۶ آذر همراه تعدادی از همنوردان به آبشار سنگین آباد جهت تمرین یخنوردی رفتیم. راجع به نحوه شیب و دیواره یخی در کنار این آبشار را در همین سایت توضیح دادم. متاسفانه هنوز دیواره کاملا یخ  نزده اما شیب خفته کنار آبشار تا حدودی یخ داشت و همه همنوردان توانستند یک یار صعود […]

بیشتر بخوانید