کویر ورزنه

روز پنج شنبه ۱۱ آذر ماه با تعدادی از همنوردان باشگاه قاجر قسمتی از کویر ورزنه در استان اصفهان را پیمایش کردیم. در این برنامه بازدیدی  از ۳ جاذبه مسیر: قلعه تاریخی قورتان، گاو چاه و آسیاب شتر هم داشتیم. گزارش تصویری برنامه در ادامه مطلب… کویر ورزنه قلعه قورتان همراه مهدی

بیشتر بخوانید