صعود به دکل و اللنریاتاق

روزجمعه ۱۷ بهمن ماه با ۱۰ تن از همنوردان به دکل از مسیر سرانجیک و اللنریاتاق صعود کردیم. گزارش تصویری در ادامه مطلب…. همراه همنوردان در اللنریاتاق همراه مهدی و مشتاق

بیشتر بخوانید