صعود به قله کولاوا ازمسیر ( النلریاتاق -دکل-معدن- دکل)

روزجمعه همراه ۱۵ تن از همنوردان صعود به قله کولاوا از مسیر دکل- النلریاتاق و معدن داشتیم. اولین برف پاییزی را در نزدیکی های قله تجربه کردیم. گزارش برنامه در ادامه مطلب…. قله کولاوا معدن همراه مهدی و مشتاق در مسیر دکل

بیشتر بخوانید