بازدید از غارهای فرهادتاش (بی بی کند)

روزجمعه ۲۲ مرداد ماه توفیقی دست داد تا بتوانم با جمعی ازهمنوردان از غارهای دست کند فرهادتاش روستای بی بی کند از توابع شهرستان شاهیندژ در استان آذربایجان غربی دیدن کنم. این غارها در دل صخره ها واقع شده و بنام صخره های فرهاد تاش معروف هستند. این اثر متعلق به هزاره اول قبل از […]

بیشتر بخوانید