صعود به قلل سهند و جام

روز پنجشنبه ۲۷ تیر ماه بمناسبت یازدهمین سالروز زنده یاد سامان نعمتی به قلل سهند و جام در آذربایجان شرقی صعود کردیم. سامان نعمتی در سال ۱۳۸۷ در ارتفاعات نانگاپاربات برای همیشه جاودانه شد. رامین سنگین آباد عضو باشگاه قاجر و همنوردمان در ۱۰ تیر ماه سال جاری بر اثر بیماری روح پر فتوحش پرواز […]

بیشتر بخوانید  

عروج آسمانی همنورد

رامین عزیز همنورد گرامی هنوز هم عروجت را باورم نمی کنم خیلی زود پر کشیدی. زنده یاد رامین سنگین یکی از کوهنوردان و غارنوردان تلاشگر و توانمند  باشگاه قاجر بود که در اثر بیماری  روز ۱۰ تیر ماه روح پر فتوحش به عالم بالا پرواز نمود. یادش همواره گرامی باد.

بیشتر بخوانید