گرامی باد ۱۱ دسامبر روزجهانی کوهستان

نماد روز جهانی کوهستان نماد روز جهانی کوهستان نماد روز جهانی کوهستان شامل سه مثلث متساوی الاضلاع بر روی یک خط افقی است. مثلث سمت چپ یک الماس آبی رنگ در بالا دارد و نشان از یخ و برف در قله کوه و لزوم توجه به گرمایش زمین و حفظ برفهای کوهستان دارد. مثلث میانه […]

بیشتر بخوانید