تا شقایق هست، زندگی باید کرد

دشت هایی چه فراخ، کوه هایی چه بلند  در گلستانه چه بوی علفی می آمد  من در این آبادی، پی چیزی می گشتم  پی خوابی شاید، پی نوری، ریگی، لبخندی  من چه سبزم امروز و چه اندازه تنم هوشیار است  نکند اندوهی، سر رسد از پس کوه، زندگی خالی نیست  مهربانی هست، سیب هست، ایمان […]

بیشتر بخوانید  

تا به کجا؟….

مسیر کوه پریشان (بهمن ۱۳۹۰) تا به کجا می برد این دل مرا                                   رو به فنا می برد این دل مرا بین که چه سان جانب دشت جنون                       بی سر و پا میبرد این دل مرا از حرم خاصه اسرار خویش        تا به سماء می برد این دل مرا مطرب چنگی به مقامات وصف             کرده […]

بیشتر بخوانید