صعود به قلل بدر، وزیر و قاجر

روز جمعه ۳۰ مهرماه بمناسبت روزکوهنوردی با تعدادی از همنوردان صعودی به قلل بدر، وزیر و قاجر داشتیم. البته بنده بجهت آسیب دیدگی از صعود به قلل محروم شدم که در ادامه مطلب گزارشش را می نویسم. پناهگاه بدر قله وزیر

بیشتر بخوانید