گلگشت و صعود به ارتفاعات قمرعلی

روز جمعه ۲۴ بهمن ماه با ۴۹ تن از همنوردان گلگشت و صعودی به ارتفاعات قمرعلی داشتیم. گزارش تصویری برنامه در ادامه مطلب… همراه همنوردان در کنار چشمه قمرعلی همراه مهدی در قله قمرعلی

بیشتر بخوانید  

پیمایش خط الراس قله قره یالکه به قله هلولان

روز جمعه ۲۳ آذر ماه با ۲۶ تن از همنوردان خطالراس قله قره یالکه به قله هلولان را پیمایش کردیم. گزارش تصویری برنامه در ادامه مطلب.. قله قره یالکه قله هلولان همراه مهدی و مشتاق در خط الراس قره یالکه به هلولان

بیشتر بخوانید  

گلگشت و صعود به ارتفاعات قمر علی

روز جمعه ۲۹ مهرماه با ۵۰ تن ازهمنوردان گلگشتی به منطقه قمرعلی در جنوب غربی قروه و  صعودی هم به یکی از ارتفاعاتش داشتیم. گزارش تصویری این برنامه… چشمه قمرعلی همراه مهدی و مشتاق در ارتفاعات قمرعلی

بیشتر بخوانید