عشق چیست؟

از کــــودکی پـــرســیـدند عــشق چــیـست ؟ گــفـت : بـــازی از نــــوجـوانی پــرسـیـدند عــشق چــیست ؟ گــفـت : کـــیـنـه از جـــوانـی پـــرســیـدند عــشق چــیـست ؟ گــفـت : پــــول و ثـــروت از پــــیـری پـــرســیـدند عـــشق چــیـست ؟ گــفـت : عـــــمـر از گـــل پـــرســیـدند عـــشق چــیـست ؟ گــفـت : از مــن خــوشـبـوتـر از پـــروانـه پـــرســیـدند عـــشق چــیـست ؟ […]

بیشتر بخوانید  

آغاز راه…..

«همیشه آغاز راه دشوار است ، عقاب در آغاز پر کشیدن ، پر میریزد ولی در اوج حتی از بال زدن هم بی نیاز است . . .»

بیشتر بخوانید  

یک جایی از زندگی

به یک‏جایی از زندگی که رسیدی، می فهمی اونی که زود میرنجه زود میره، زود هم برمیگرده. ولی اونی که دیر می رنجه دیر میره، اما دیگه برنمیگرده..به یک‏ جایی از زندگی که رسیدی می فهمی رنج را نباید امتداد داد باید مثل یک چاقو که چیزها را می‏برد و از میانشان می‏گذرد از بعضی […]

بیشتر بخوانید