جملاتی به یادماندنی از نلسون ماندلا اسطوره مقاومت

جملاتی به یادماندنی از نلسون ماندلا اسطوره مقاومت، اسطوره مبارزه و انسانی فرهیخته به تمام معنا هر روز صبح در جنگل آهوئی از خواب بیدار میشود که میداند باید از شیر تندتر بدود تا طعمه او نگردد ، و شیری که میداند باید از آهوئی تندتر بدود تا گرسنه نماند. مهم نیست که شیر باشی یا […]

بیشتر بخوانید  

آغاز راه….

«همیشه آغاز راه دشوار است ، عقاب در آغاز پر کشیدن ، پر میریزد ولی در اوج حتی از بال زدن هم بی نیاز است . . .»

بیشتر بخوانید  

اصلاح زندگی….

جهان همانند یک آیینه است،آنچه را که در درون خود احساس می کنید در دنیای بیرونی باز می یابید و دقیقا” به همین خاطر است که برای اصلاح زندگی باید از درون خود آغاز کنیم(اندرو متیوس)

بیشتر بخوانید  

پرواز….

 پرواز را به خاطر بسپار؛ پرنده مردنی است 

بیشتر بخوانید  

تفاوتها

آنچه آدمـــــها را در کنــــار هم نگــــه میداردشبــــــاهت هایشان نیستدرک و شعورشــــان استنسبت به تـــــفاوت هایشان…..!

بیشتر بخوانید  

ماجرای گنجشک و آتش

 گنجشکی با عجله و تمام توان به آتش نزدیک می شد و برمی گشت ! پرسیدند : چه می کنی ؟ پاسخ داد : در این نزدیکی چشمه آبی هست و من مرتب نوک خود را پر از آب می کنم و آن را روی آتش می ریزم … گفتند : حجم آتش در مقایسه […]

بیشتر بخوانید