سنگنوردی در دیواره زرده سنگر

روز جمعه ۲۵ تیرماه با ۲۲ تن از همنوردان باشگاه قاجر تمرین سنگنوردی در دیواره زرده سنگر داشتیم. زرده سنگر در انتهای روستای سنگین آباد واقع شده است. روستای سنگین آباد در ۸ کیلومتری جنوب قروه قرار دارد. گزارش تصویری در ادامه مطلب…  دیواره زرده سنگر همراه مشتاق با دورنمای دیواره زرده سنگر

بیشتر بخوانید  

صعود به ارتفاعات پریشان

روز جمعه ۱۸ تیرماه همراه ۷ تن از همنوردان به پناهگاه پریشان رفتیم. گزارش تصویری برنامه در ادامه مطلب.. همراه همنوردان: ساجده-زهره – فاطمه- سارا و مشتاق در پناهگاه همراه مشتاق با دورنمای قله گزارش برنامه…

بیشتر بخوانید  

بازدید از آبشار و گوردخمه های «صحنه» و سنگنوردی در مسیر شیرین و فرهاد

روز سه شنبه ۷ آبان با ۳۰ تن از همنوردان از قروه عازم «صحنه» در استان کرمانشاه شدیم. ابتدا از مقبره خلیل عالی نژاد شاعر معروف دیدن کردیم سپس به مجموعه تفریحی دربند رفته از گوردخمه و ابشار آن بازدید نمودیم. بر روی مسیر شیرین و فرهاد که منتهی به گوردخمه دوطبقه می شود تمرین […]

بیشتر بخوانید