گلگشت و صعود به ارتفاعات قمر علی

روز جمعه ۲۹ مهرماه با ۵۰ تن ازهمنوردان گلگشتی به منطقه قمرعلی در جنوب غربی قروه و  صعودی هم به یکی از ارتفاعاتش داشتیم. گزارش تصویری این برنامه… چشمه قمرعلی همراه مهدی و مشتاق در ارتفاعات قمرعلی

بیشتر بخوانید