چگونگی کار عضلات کوهنورد

توانایی فیزیکی و عضلات شما کوهنوردان کاملاً به هم مرتبط هستند. درک این موضوع باعث می‎شود تا شما برای رسیدن به هدفی که دارید انتخابهای بهتری داشته باشید. برای حرکتهای سریع و آرام(نظیر کوهنوردی در کوهپایه ها)، عضلات مختلفی وجود دارد و فعالیتهای شیمیایی متفاوتی برای نیرو، حرکات انفجاری و استقامتی انجام می‎شود. هر دو […]

بیشتر بخوانید