کویر ورزنه

روز پنج شنبه ۱۱ آذر ماه با تعدادی از همنوردان باشگاه قاجر قسمتی از کویر ورزنه در استان اصفهان را پیمایش کردیم. در این برنامه بازدیدی  از ۳ جاذبه مسیر: قلعه تاریخی قورتان، گاو چاه و آسیاب شتر هم داشتیم. گزارش تصویری برنامه در ادامه مطلب… کویر ورزنه قلعه قورتان همراه مهدی

بیشتر بخوانید  

کویر سیازگه ابوزید آباد

روز پنجشنبه ۲۱ آذر ماه با ۳۶ تن از همنوردان باشگاه قاجر قسمتی از کویر سیازگه ابوزیدآباد (کاشان) را پیمایش کردیم. روز جمعه هم از شهر زیرزمینی نوش آباد و خانه تاریخی بروجردی ها در کاشان دیدن نمودیم. گزارش تصویری برنامه در ادامه مطلب…   کویر سیازگه شهر زیرزمینی نوش آباد خانه بروجردی ها در […]

بیشتر بخوانید